thuanthien

Thuận Thiên giả tồn nghịch Thiên giả vong

23 tháng 5, 2005

Những biểu hiện mới của chủ nghĩa tư bản hiện đại

Người ta đang bàn nhiều về chủ nghĩa tư bản hiện đại trong thế giới hiện nay, nhất là những ảnh hưởng, chi phối của nó tới quá trình toàn cầu hóa về kinh tế. Để hiểu rõ thực chất của vấn đề, có thể tham khảo các cách tiếp cận khác nhau về chủ nghĩa tư bản hiện đại. - Từ chủ nghĩa tư bản công nghiệp đến chủ nghĩa tư bản khoa học - kỹ thuật "Chủ nghĩa tư bản tri thức", ''chủ nghĩa tư bản tin học", "chủ nghĩa tư bản khoa học - kỹ thuật" được nêu trong cuốn sách Lịch sử chủ nghĩa tư bản 500 năm từ 1500 đến 2000 của Mai-cơn Bâu (Michel Beau). Một trong những dấu hiệu quan trọng nói lên sự biến đổi từ chủ nghĩa tư bản công nghiệp sang chủ nghĩa tư bản hiện đại là sự gia tăng của ''khu vực thứ ba'', tức dịch vụ, bắt nguồn từ trình độ phát triển cao của lực lượng sản xuất xã hội, mà trong đó nhân tố quan trọng có tính quyết định là trình độ khoa học - kỹ thuật ngày càng cao. Chủ nghĩa tư bản khoa học - kỹ thuật xuất hiện khi chủ nghĩa tư bản công nghiệp không còn đóng vai trò thúc đẩy sự phát triển ở các nước phương Tây sau thập niên 70 của thế kỷ XX. Trong khi ở một số nước thế giới thứ ba, nền kinh tế công nghiệp vẫn đang là mục tiêu phấn đấu, thì ở các nước phát triển người ta đã bắt đầu bàn tới những khái niệm mới như ''phi công nghệ hóa" ''xã hội hậu công nghiệp'', '' siêu công nghiệp'', hay "kinh tế dịch vụ, vô hình, phi vật thể, thông tin..."

Thực chất chủ nghĩa tư bản khoa học - kỹ thuật vẫn là chủ nghĩa tư bản công nghiệp, nhưng các công ty đã sử dụng những thành tựu khoa học - kỹ thuật ngày càng nhiều để đổi mới công nghệ sản xuất, tạo ra các sản phẩm mới, cũng như những phương pháp mới nhằm tái tạo thế lũng đoạn trong cuộc cạnh tranh diễn ra liên tục và khốc liệt.

Sự vận động của chủ nghĩa tư bản hiện đại, theo Bâu, mang tính hai mặt. Một mặt, chủ nghĩa tư bản công nghiệp lùi bước, và mặt khác sự chuyển sang chủ nghĩa tư bản ''hậu công nghiệp''. Như thế, chủ nghĩa tư bản khoa học- kỹ thuật chỉ là một bước tiến cao hơn của chủ nghĩa tư bản công nghiệp nhằm tăng sức mạnh và bảo đảm cho chủ nghĩa tư bản tồn tại trong những điều kiện mới.

2 - Từ chủ nghĩa tư bản tiền công sang chủ nghĩa tư bản tài sản

Có thể nói rằng đây là sự biến đổi quan trọng nhất trong lòng các nền kinh tế của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Sự biến đổi này mang tính hai mặt: Một mặt, chủ nghĩa tư bản vẫn cho phép xuất hiện những nhà doanh nghiệp tư nhân nắm trong tay những tài sản riêng khổng lồ (lên tới hàng chục tỉ đô-la Mỹ) như Bin Gết (Bill Gate), Giếp-phơ-rây Bê-dơ (Jeffrey Bezos), Sti-vơ Cây (Steve Case)... Mặt khác những người lao động lại được đầu tư tài sản của mình vào các doanh nghiệp thông qua việc mua, bán cổ phiếu tại các sở giao dịch chứng khoán.

Sách báo phương Tây gọi sự biến đổi trong phương thức cung cấp tài chính cho các doanh nghiệp trong chủ nghĩa tư bản hiện đại (từ chủ yếu qua các ngân hàng và nhà nước trước đây sang phương thức đóng góp bằng cổ phần) là sự biến đổi từ chủ nghĩa tư bản kiểu Pho (Ford) sang chủ nghĩa tư bản tài sản. Trong chủ nghĩa tư bản kiểu Pho, tiền công là động lực tạo ra lợi nhuận tư bản chủ nghĩa, nhưng những người làm công vẫn luôn bị lệ thuộc vào doanh nghiệp và vào quy trình sản xuất. Nhờ những tiến bộ khoa học - kỹ thuật đem lại năng suất lao động cao hơn đã tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội tích luỹ. Chủ nghĩa tư bản hiện đại đã tạo ra khả năng để người lao động có thể làm cho tài sản của họ sinh lời thông qua việc nắm giữ các cổ phiếu.

Ngoài ra, bằng các khoản tiền tiết kiệm, các quỹ hưu trí, quỹ bảo hiểm, quỹ trợ cấp..., người lao động cũng dần dần giành được quyền kiểm soát đối với doanh nghiệp thông qua sở giao dịch chứng khoán. Đây là thay đổi rất lớn xuất hiện trong lòng chủ nghĩa tư bản.

3 - Từ những người vô sản đến những người lao động có sở hữu

Do ít nhiều được nắm giữ một số cổ phiếu nào đó để trở thành cổ đông trong các công ty cổ phần mà ngày nay, cái gọi là những người "vô sản" tuy vẫn còn, nhưng dường như không còn đông đảo, ít thấy ở các nước tư bản phát triển Bắc Mỹ và Tây Âu

Nếu vào giữa những năm 70, người lao động chỉ chiếm 8% toàn bộ sở hữu của các doanh nghiệp thì đến thời điểm năm 1983, họ đã có 19% cổ phần, năm 1995 có 40,3%, và hiện nay có tới 76 triệu người, chiếm 43% số hộ của nước Mỹ có sở hữu cổ phần hoặc phần đóng góp trong các quỹ việc làm.

Khi đã trở thành người sở hữu một phần các cổ phiếu của doanh nghiệp, người lao động quan tâm trực tiếp tới hoạt động quản lý. Đồng thời cũng xuất hiện mối quan tâm vì lợi ích chung giữa nhà quản lý, người làm công và các cổ đông. Có tác giả thậm chí đã đưa ra khái niệm người làm công - nhà tư bản nhưng điều đó đã được C. Mác dự báo từ thế kỷ thứ XIX, rằng chính bản thân những nhà máy hợp tác của công nhân với hình thức công ty cổ phần là một lỗ thủng đầu tiên trong hình thái kinh tế tư bản chủ nghĩa. Sự đối kháng giữa lao động và tư bản đã được xóa bỏ trong phạm vi những nhà máy hợp tác đó bằng cách biến những người lao động liên hiệp thành những nhà tư bản với chính bản thân mình, nghĩa là cho họ "có thể dùng tư bản sản xuất để bóc lột lao động của chính họ". Rõ ràng là khi người lao động có quyền sở hữu theo sự đóng góp của mình thì cái lợi đem lại là các doanh nghiệp đều đạt được sự ổn định về nhân công hơn, điều mà trong chủ nghĩa tư bản trước đây chưa thể làm được.

4 - Chủ nghĩa tư bản lũng đoạn tài chính

Xã hội đang định hình mang bản chất tư bản chủ nghĩa. Nó không phải là hậu công nghiệp, hậu Pho, hay hậu nào khác. Nó là chủ nghĩa tư bản, thậm chí còn mang tính chất tư bản chủ nghĩa "ác liệt" hơn bao giờ hết. Chủ nghĩa tư bản hiện đại là chủ nghĩa tư bản tài chính, giống như những biểu hiện của nó ở cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, nhưng không đơn giản là '"tư bản tài chính" mà là "chủ nghĩa tư bản tài chính" . Không những thế nó còn là một thứ chủ nghĩa tư bản ăn bám, lũng đoạn tinh xảo hơn trước đây rất nhiều lần; Ngày nay, chủ nghĩa tư bản không chỉ chi phối duy nhất bằng con đường tài chính, mà bằng các dịch vụ, trong đó việc chi phối thông tin và tri thức có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo ông, chủ nghĩa tư bản tiền tệ trước kia nay đã trở thành chủ nghĩa tư bản tài chính.

Mục đích cuối cùng của các doanh nghiệp vẫn luôn là lợi nhuận, nhưng nếu trước đây tư bản chỉ thể hiện bằng tiền, thì nay, ngoài tiền còn có các chứng chỉ tài chính. Các sản phẩm tài chính được mua bán trên thị trường, nhưng giá cả của nó không gắn liền với giá trị như trong thời chủ nghĩa tư bản công nghiệp, bởi người ta không sản xuất trái phiếu như một thứ hàng hóa thông thường.

Khái niệm giá trị, theo nghĩa kinh tế học cổ điển và nhất là theo C. Mác, không áp dụng được đối với thứ hàng hóa đặc biệt này, vì nó không gắn liền với năng suất lao động sống và quá khứ của ngành tài chính và các ngành khác như sản phẩm công nghiệp. Mua và bán các sản phẩm tài chính (các chứng khoán chẳng hạn không phải là mua và bán những hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trực tiếp. Việc mua chứng khoán gắn liền với hy vọng kiếm lãi, còn việc bán chứng khoán lại gắn liền với dự đoán có thể thua lỗ, giảm giá. Các hoạt động đầu cơ cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trở thành phổ biến, có cả các hoạt động đầu cơ giá lên và cả đầu cơ giá xuống. Việc mua bán ấy trong thời đại hiện nay được thực hiện không phải bằng tiền mặt, mà bằng những chứng chỉ tài chính.

Tác dụng của chủ nghĩa tư bản tài chính đến đâu thì còn phải làm rõ, nhưng tính chất ăn bám và bịp bợm thì không những vẫn còn mà thậm chí lại tinh vi và tàn bạo hơn trước. Trong khi đó, chính C. Mác cũng đã dự báo về một xu thế phát triển mới của chủ nghĩa tư bản ngay từ cuối thế kỷ thứ XIX, khi trong lòng nó đã xuất hiện các công ty cổ phần và thị trường chứng khoán, và cho rằng: "chính trong quá trình này sẽ phát sinh ra một loại ăn bám mới - quý tộc tài chính mới và cả một hệ thống lừa đảo và bịp bợm về việc sáng lập, phát hành và buôn bán cổ phiếu". Không khéo, cái "động lực tích cực" cũng nằm trong "hệ thống" này, cũng giống như người lao động có được một ít tích lũy để mua cổ phiếu và trở thành sở hữu, nhưng họ có hiểu được rằng, trên thực tế với trình độ lực lượng sản xuất và năng suất lao động như hiện nay ở các nước tư bản phát triển hơn, thậm chí, có thể có khoản tích lũy cao gấp trăm, ngàn lần so với cái hiện có?.

5 - Chủ nghĩa tư bản thế giới

Bằng những cách tiếp cận theo kiểu thực chứng, không ít tác giả phương Tây cho rằng chưa bao giờ chủ nghĩa tư bản mang tính thế giới đầy đủ và toàn vẹn như hiện nay. Nó thật sự chi phối và bao trùm lên toàn thế giới, không trừ một lục địa nào. Nó đang tìm cách "can dự" vào tất cả. Nó thúc đẩy quá trình hàng hóa hóa, tiền tệ hóa tất cả các nền kinh tế hiện có. Trong mười năm vừa qua, quá trình toàn cầu hóa về kinh tế và thương mại đã góp phần vào sự "bùng nổ" của nền kinh tế thế giới. Toàn cầu hóa kinh tế đã tạo ra hàng triệu việc làm, chuyển gần 2.000 tỉ USD từ các nước giàu sang các nước nghèo dưới hình thức đầu tư bằng cổ phiếu hay trái phiếu, bằng các khoản cho vay ngân hàng thông qua các tổ chức tài chính quốc tế (Quỹ tiền tệ quốc tế - IMF, Ngân hàng thế giới - WB).

Nhưng, xét về bản chất sâu xa của quá trình toàn cầu hóa kinh tế, nó lại không phải hoàn toàn là con đẻ của chủ nghĩa tư bản. Nó là sản phẩm của những bước tiến ngày càng dài, và diễn ra nhanh chóng của khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Trong một nền kinh tế thế giới bị chủ nghĩa tư bản chi phối, toàn cầu hóa trở thành đối tượng để chủ nghĩa tư bản lợi dụng thực hiện các ý tưởng bành trướng ra thị trường thế giới. Và phải chăng, đó cũng chính là một nguyên nhân đưa tới những cuộc biểu tình rộng lớn chống lại toàn cầu hóa.

Nhiều nước giàu, hô hào tự do hóa thị trường, nhưng lại đang thực thi các kiểu bảo hộ trá hình một cách sâu rộng. Hoạt động của các công ty đa quốc gia nhằm tìm kiếm lợi nhuận đã làm tăng thêm nạn thất nghiệp, nạn ô nhiễm và hủy hoại môi trường, cũng như thái độ coi rẻ phẩm giá con người.

Không phải ở đâu toàn cầu hóa cũng đem lại những "phép mầu nhiệm" cho tăng trưởng kinh tế. Trong khi các nền kinh tế ở Đông Á tăng trưởng nhanh chóng, thì ở đại bộ phận các nước đang phát triển, toàn cầu hóa lại làm chậm nhịp độ tăng trưởng (như ở các nước Mỹ La-tinh và ở chân Phi), khiến cho mức sống ở đó còn thấp hơn trước đây. Số liệu của Ngân hàng thế giới cho thấy, số người sống dưới mức 1 USD/ ngày (giới hạn của sự nghèo khổ) đã tăng lên trong mười năm qua, đạt tới con số trên l,3 tỉ người.

Một nét tiêu cực nữa của quá trình toàn cầu hóa kinh tế là các cuộc khủng hoảng tài chính và những hoạt động không thể kiểm soát được của các công ty đa quốc gia do quá trình này đem lại (kể cả những hoạt động đầu cơ tài chính). Đã có những thời kỳ chúng đẩy nền kinh tế thế giới vào tình trạng hỗn loạn như tình hình đã xảy ra ở nhiều nước trong cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ châu Á gần 10 năm trước và đang xảy ra hiện nay ở một số nước châu Mỹ La-tinh.

Loài người đang đứng trước thách thức cần kiểm soát quá trình toàn cầu hóa như thế nào để nó mang lại những lợi ích ngày càng tăng cho các nước nghèo và các tầng lớp dân cư nghèo.

Người ta bắt đầu nói tới việc xây dựng một thứ chủ nghĩa tư bản có đủ các quy tắc điều tiết ngay trong bản thân nó, nhất là ở trình độ thế giới. Người ta cũng đã nói đến việc xây dựng "xã hội công dân", không chỉ trong từng nước, mà cả trên phạm vi thế giới, coi đó như một sức mạnh kiểm soát hoạt động của các tổ chức quốc tế và các công ty đa quốc gia, nhằm hạn chế sự lũng đoạn của chúng. Vấn đề này không chỉ trong lĩnh vực tài chính và thương mại, mà còn liên quan cả tới việc phải giải quyết tình trạng nghèo đói ở các nước đang phát triển, đương đầu với những thách thức có tính toàn cầu rất nan giải như: ô nhiễm môi trường sống, bệnh tật, các cuộc xung đột sắc tộc, thậm chí đứng trước cả sự áp đặt ngày càng tăng của đế quốc Mỹ cả về chính trị lẫn kinh tế. Thấy được nguy cơ là cả một quá trình, nhưng để tránh được nguy cơ lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Và liệu có giải quyết được mọi vấn đề toàn cầu như đã nêu ở trên trong các khuôn khổ đang ngày một quá chật hẹp của chủ nghĩa tư bản?

6 - Chủ nghĩa tư bản hiện đại tồn tại đến bao giờ?

Ai cũng thấy rằng, trong năm thế kỷ phát triển, chủ nghĩa tư bản luôn luôn phải đương đầu với khủng hoảng, xung đột đe dọa chính bản thân sự tồn tại của nó. Ở giai đoạn phát triển nào chủ nghĩa tư bản cũng mang theo những mâu thuẫn nội tại hết sức sâu sắc.

Chủ nghĩa tư bản công nghiệp chẳng hạn, mang trong mình nó những mâu thuẫn có tính đối kháng giữa hai giai cấp cơ bản trong xã hội: giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. Trong sự biến đổi, thích nghi của nó để chuyển sang chủ nghĩa tư bản hiện đại, liệu có phải mâu thuẫn này tuy vẫn còn tồn tại, nhưng chủ nghĩa tư bản đã áp dụng nhiều đối sách để làm dịu phần nào tính chất gay gắt của nó?. Người ta đã nói nhiều tới những khuyết tật của chủ nghĩa tư bản hiện đại, nhưng thực sự chưa có một lý thuyết nào nêu rõ những mâu thuẫn nội tại của nó trong thời kỳ hiện đại như đã từng làm đối với chủ nghĩa tư bản cổ điển.

Trong khi những mâu thuẫn nội tại của chủ nghĩa tư bản hiện đại chưa được giải quyết, thì những mâu thuẫn mới đang thực sự làm loài người lo lắng. Trước hết, đó là khoảng cách giữa các nước giàu và các nước nghèo và số người nghèo tăng lên đến mức làm nhức nhối những người có lương tri, thậm chí có thể là nguyên nhân sâu xa của các cuộc xung đột, của sự xuất hiện cái gọi là chủ nghĩa khủng bố. Rõ ràng bế tắc ngày càng chồng chất và mâu thuẫn ngày một trở nên gay gắt hơn.

Mâu thuẫn giàu - nghèo trên thế giới hiện nay còn đi kèm với những mâu thuẫn khác cũng không kém phần gay gắt - vấn đề giữa phát triển bền vững của loài người và tình trạng cạn kiệt tài nguyên, hủy hoại môi trường sống đang đe dọa đến toàn bộ sự sống trên hành tinh, như: thủng tầng ô-zôn, lũ lụt, lở đất, ô nhiễm không khí... Chưa bao giờ con người đã lấy đi, đã làm biến đổi, vứt bỏ và làm hủy hoại môi trường sống trên trái đất với tốc độ chóng mặt như ngày nay. Và nhiều vấn đề toàn cầu khác đang đòi hỏi phải có một sự hiệp lực toàn nhân loại.

Chính chủ nghĩa tư bản hiện đại cùng với sự "sốt sắng" vơ vét lợi nhuận là "thủ phạm" chính gây ra những mâu thuẫn này. Trong chủ nghĩa tư bản hiện đại, tất cả (hoặc hầu hết) những mâu thuẫn nói trên đều gắn liền với sự phát triển và lũng đoạn của nó. Ngày nay, ai có thực quyền về tổ chức và điều hành những hoạt động kinh tế trên toàn thế giới? Những hoạt động ấy trước hết có lợi cho ai? Dù né tránh như thế nào, cũng không thể nhắm mắt trước một sự thật là chính chủ nghĩa tư bản hiện đại, mà đại diện là các nước tư bản phát triển, nhất là các công ty đa quốc gia, đang nhào nặn thế giới theo cái mà Mai-cơn Bâu gọi là lô-gic của chủ nghĩa tư bản.

Trong giới nghiên cứu về chủ nghĩa tư bản, hầu như không có ai bảo vệ nó một cách tuyệt đối. Ngay cả những học giả muốn bảo vệ nó cũng không nhân danh chính nó, mà nhân danh một cái gì khác, trừu tượng hơn, để dễ được chấp nhận hơn. Những kết luận của họ gần giống nhau và có phần biện bạch cho chủ nghĩa tư bản hiện đại, rằng nó có nhiều cái hỏng, nhưng nó vẫn còn tồn tại lâu dài. Chỗ dựa cho những nhận định này là "khả năng đổi mới" đem lại sức mạnh của chủ nghĩa tư bản, mặc dầu nó kèm theo sự gia tăng những sự bất bình đẳng, mâu thuẫn, xung đột, khủng bố và cái ác đủ loại. Cách đây hơn sáu mươi năm, tức khoảng một thế kỷ sau Mác, nhà kinh tế học nổi tiếng của phương Tây, J. Xờ-căm-pết-tơ (Schumpeter), đã nói tới quá trình "hủy hoại mang tính sáng tạo" của chủ nghĩa tư bản. Dựa vào cách nhìn này, Mai-cơn Bâu cũng coi những "cái mới" hiện nay của chủ nghĩa tư bản như một biểu hiện của quá trình "hủy hoại sáng tạo" đang diễn ra với chủ nghĩa tư bản hiện đại. Theo ông, chủ nghĩa tư bản hiện đại đang vận động giữa hai cực: hủy hoại và sáng tạo. Có thể hình dung đó 1à hai đại lượng, vừa gắn với nhau, vừa loại bỏ nhau. Chừng nào chủ nghĩa tư bản còn có sức mạnh sáng tạo lớn hơn sức mạnh huỷ hoại của nó, chừng đó chủ nghĩa tư bản còn tồn tại. Và ngược lại, chừng nào sức mạnh hủy hoại của chủ nghĩa tư bản lấn át sức mạnh sáng tạo của nó, chủ nghĩa tư bản ắt sẽ tiêu vong. Phải chăng đây thuần túy mang tính hùng biện. Bởi vì, nó chưa có gì mới so với những gì C. Mác đã nói tới cách nay trên 100 năm, rằng tính chất hai mặt đó: vừa là những kẻ lừa đảo, lại vừa là những vị tiên tri. Hơn nữa, quy luật tất yếu đã được V.I. Lê-nin vạch ra ngay từ đầu thế kỷ XX đối với chủ nghĩa đế quốc, một thứ chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, phản động và hiếu chiến, nhưng dù sao nó vẫn còn ở trình độ thấp hơn so với chủ nghĩa tư bản hiện đại sau một thế kỷ đã qua, rằng đó là chủ nghĩa tư bản đang chết dần.Theo TS Nguyễn Ái Đoàn, Tạp chí Cộng sản, số 8-tháng4/2005